מאמר

הערת אזהרה

מאת: עורך דין ונוטריון ינון ברקאי

הערת אזהרה היא פעולה משפטית שרישומה מבוצע בשלכת רישום המקרקעין (טאבו) באשר להתחייבות בכתב של בעל הזכויות במקרקעין לעשות בהם עסקה, או התחייבות להימנע מלעשות בהם עסקה.

בחוק אין הוראה מפורשת המחייבת לרשום הערת אזהרה. הצורך ברישום הוא לשם הגנה על זכויות רוכש הנכס. הרישום מבוצע בזמן שבין החתימה על הסכם המכר ועד לרישום הקנייני של הזכויות בלשכת רישום המקרקעין. ההערה נועדה בין השאר למנוע מבעל הנכס שהתחייב לעשות עסקה עם קונה א', לעשות עסקה סותרת עם אדם ב' באותם המקרקעין, ללא הסכמתו של קונה א'. בסעיף 127 (א) לחוק המקרקעין נכתב: "נרשמה הערת אזהרה וכל עוד לא נמחקה, לא תירשם עסקה הסותרת את תוכן ההערה אלא בהסכמת הזכאי או לפי צו בית המשפט".

מצ"ב טופס בקשה לרישום הערת אזהרה:

לצפייה לחץ כאן>

מצ"ב טופס בקשה לרישום הערת אזהרה בהסכמת כל הצדדים:

לצפייה לחץ כאן>

סיבה נוספת שבגללה כדאי לקונה דירה לרשום בטאבו הערת אזהרה היא שבמקרה שנושה של מוכר ירצה להטיל עיקול על זכויותיו בדירה, הרי שהוא יידחה מפני הקונה שלטובתו נרשמה הערת אזהרה לפניו.

כמו כן, הערת האזהרה נועדה כדי להזהיר את מי שמתעניין בנכס, כי קיימת התחייבות מצד בעל הזכויות בו לעשות בהם עסקה, או להימנע מכך. את הרישום הזה ניתן למצוא בנסח טאבו- המהווה את תעודת הזהות של הנכס ובו יופיעו פרטי הנכס, פרטי בעלים, השטח, הצמדות אזהרות וכו'.

נושא רישום הערות האזהרה מוסדר בחוק המקרקעין, תשכ"ט -1969. חשוב לזכור כי כאשר נרשמת לטובת אדם "זכות" במקרקעין, זה לא הופך אותו לבעלים.

בנסח הטאבו גם ניתן לבדוק את מצב הזכויות של הנכס לפי הערות האזהרה המופיעות בו, למשל הערת אזהרה בגין משכנתא הרובצת על הנכס, הערת אזהרה בדבר צו לכינוס נכסים, הערת אזהרה לגבי הריסה וכו'.

כאמור קיימות הערות שונות וההבנה של אותן האזהרות מאפשרת לנו לבצע את העסקה על הצד הטוב ביותר. הערה על משכנתא, זו ההערה הנרשמת לטובת הבנק ממנו נלקחה המשכנתא. לרוב זה תנאי ללקיחת משכנתא. בעל נכס המצויד בבקשה למחיקת הערת אזהרה יוכל להגיש בקשה לביטול רישום הערת אזהרה.

הערה על עיקול, עיקול יכול להירשם מכוח הליך משפטי או החלטה של רשם ההוצאה לפועל או למשל במס הכנסה, מכוח חוק. ביטול במקרה כזה יכול להיעשות רק באישור בית המשפט או ההוצאה לפועל.

מצ"ב טופס בקשה לביטול הערת אזהרה:

לצפייה לחץ כאן>

עורך דין ונוטריון ינון ברקאי

טלפון: 03-5050890

סלולרי: 050-9977607

פקס: 072-2447310

מייל:  yinon@barkai-law.co.il

אתר אינטרנט: www.barkai-law.co.il

* כל הזכויות שמורות לעורך דין ונוטריון ינון ברקאי.

* אין באמור במאמר זה כדי להוות ייעוץ משפטי.

קידום אתרים אורגני
דילוג לתוכן