מאמר

פתיחת תיקים בהוצאה לפועל

מאת: עורך דין ונוטריון ינון ברקאי

אדם שקיבל פסק דין שהצד השני לא כיבד עומד למעשה בפני שוקט שבורה. הפתרון הוא פניה להוצאה לפועל. מטרת הליכי ההוצאה לפועל היא לאפשר למי שהוא בעל זכות, בין מכח פסק דין ובין מכח שטר או שיק בכדי לממש את זכותו נגד החייב.

ניתן להוציא לפועל: פסק דין או החלטה אחרת של בית המשפט, החלטה על תשלום הוצאות בעניין שאינו אזרחי, ערובה שקבע רשם ההוצאה לפועל, שטרות לרבות שיקים, שטר משכנתא ותביעה על סכום קצוב.

לאחר שניתן פסק דין פוקעת סמכותו של בית המשפט ורשם ההוצאה לפועל הוא המוסמך לדון באופן ביצוע פסק הדין, לרשם אין סמכות לפרש את פסק הדין וככל שעולות שאלות מפסק הדן על הרשם לפנות לבית המשפט בכדי שיפרש את פסק הדי. הרשם הוא בעל התפקיד הבכיר ביותר בלשכת ההוצאה לפועל ומסורות בידיו הן סמכויות מנהליות והן סמכויות שיפוטיות.

זוכה הוא מי פותח את התיק וחייב הוא מי שהתיק נפתח כנגדו. פתיחת הליכי ההוצאה לפועל בידי הזוכה יכולה להיעשות במקרים הבאים:

בקשה לביצוע פסק דין או החלטה – הזוכה פותח תיק הוצאה לפועל בדרך של בקשה לביצוע פסק דין;

ביצוע משכון ומשכנתא – הבקשה מבוצעת כשם שמבוצע פסק הדין;

ביצוע שטר – אדם שיש בידו שיק או שטר שחוללו רשאי להגישם כאילו שהיו פסק דין;

תביעה על סכום קצוב- בהתאם לסעיף 81א1 לחוק, (1) תובע רשאי להגיש תביעה על סכום קצוב הבאה מכח חוזה או התחייבות מפורשים, שיש עליה ראיה בכתב (2) תביעה לסכום כסף קצוב בגין חוב שנוצר בהתאם לחוק, ובלבד שסכום התביעה אינו עולה על סך של 75,000 ₪, ישירות ללשכת ההוצאה לפועל במקום להגישה לבית המשפט.

הוצאה לפועל במסלול המקוצר- מתאים לחובות עד סך של 10,000 ₪ אך מסלול זה מוגבל באמצעים שכן ניתן לנקוט רק בהליכי הביצוע הבאים, עיקול כספי החייב ועיקול רכב;

השלב הבא הוא המצאת אזהרה לחייב כתנאי לנקיטת הליכי הוצאה לפועל, כלומר רק 30 יום לאחר המצאת האזהרה לחייב ניתן יהיה להתחיל בהליכי ביצוע נגדו.

חייב, שנפתח נגדו תיק הוצאה לפועל יכול לנקוט בדרכים הבאות: פירעון החוב – במידה ופורע החייב את חובו מביא על ידי כך את הליכי ההוצאה לפועל לסיומם;

כמו כן, יש באפשרות החייב להגיש בקשה בטענת "פרעתי" בבקשה זו עליו להוכיח כי אינו חייב את החוב. יודגש, כי טענת פרעתי יכולה להיות תקפה רק לתשלומים שהחייב ביצע לאחר מתן פסק הדין ולא לפניו;

בקשה לצו תשלומים – צריכה לפרט את היכולת הכלכלית של החייב לפרוע את חובו ובבקשה זו יכול החייב להציע סכום לתשלום חודשי שביכולתו לשלם; בנוסף ביכולתו של החייב, להתייצב לחקירת יכולת. הוא רשאי להתייצב בתוך 21 ימים בכל לשכה שיבחר. בחקירה, ייחקר על יכולתו הכלכלית לפרוע את חובו. בחקירה זו בדרך כלל נקבע צו תשלומים לחייב.

עורך דין מגשר ונוטריון ינון ברקאי

טלפון: 03-5050890

סלולרי: 050-9977607

פקס: 072-2447310

מייל:  yinon@barkai-law.co.il

אתר אינטרנט: www.barkai-law.co.il

* כל הזכויות שמורות לעורך דין ונוטריון ינון ברקאי.

* אין באמור במאמר זה כדי להוות ייעוץ משפטי.

קידום אתרים אורגני
דילוג לתוכן