מאמר

החשיבות שבעריכת הסכם ממון

מאת: עורך דין ונוטריון ינון ברקאי

הסכם ממון מהו?

הסכם ממון הוא חוזה ייחודי, הנכרת בכתב בין בני זוג, בין אם הם נשואים או לאו. הסכם הממון מסדיר בין בני הזוג את כל ענייניהם הרכושיים. הסכם זה צופה פני עתיד ותוכנו רלוונטי במקרה של פירוד, גירושין, או חס וחלילה פטירת מי מהצדדים אשר במקרה זה מגדיר מהו עזבונו של אותו צד אשר נפטר. למעשה הסכם הממון בא במטרה להסדיר מחלוקות עתידיות שעשויות לצוץ במקרה של קרע בין הצדדים. הסכם הממון יכול לקבוע מה יעלה בגורלו של רכוש שהיה בבעלות מי מהצדדים ערב תחילתו של הקשר או ערב נישואין ומה יהא עם הרכוש, אשר נצבר יחד במשך תקופת החיים המשותפים.

הסכם ממון הוא האמצעי היחיד העומד לרשותם של בני זוג אשר מעוניינים להסדיר בניהם את חלוקת הרכוש באופן שונה מזה הקבוע בחוק יחסי ממון בין בני זוג, תשל"ג 1973. החוק החל על בני זוג שנישאו לאחר 1.1.74 וקובע כי כאשר מגיעים הנישואין לקיצם אזי זכאי כל צד למחצית שווים של כלל נכסי הצדדים אשר צברו במהלך הנישואין, לרבות: נכסי נדל"ן, מקרקעין, רכבים, זכויות כספיות כגון קופות גמל, ניירות ערך, תוכניות חיסכון, זכויות פנסיה, קרנות השתלמות ועוד.

מי מאשר את הסכם הממון?

הסכם הממון טעון אישור בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הדתי שלו סמכות השיפוט בענייני נישואין וגירושין של בני הזוג. האישור לא יינתן אלא לאחר שנוכח בית המשפט או בית הדין, שבני הזוג עשו את ההסכם או את השינוי בהסכמה חופשית ובהבינם את משמעותו ואת תוצאותיו. הסכם ממון שנכרת לפני הנישואין יכול שיאומת בידי נוטריון לפי חוק הנוטריונים, ובלבד שהנוטריון נוכח שבני הזוג הניצבים בפניו עשו את ההסכם בהסכמה חופשית ובהבינם את משמעותו ותוצאותיו.

האם ניתן לבטל הסכם ממון?

כעיקרון, הסכם ממון הוא למעשה חוזה. כמו כל חוזה אחר, על מנת לבטלו יש לקבל את הסכמת שני הצדדים לביטולו ולחילופין חייב אחד הצדדים בו להוכיח סיבה הגיונית לביטול. סיבה זו יכולה להיות מרמה או הטעיה, טעות או כל פגם מהותי אחר בהסכם. בהתייחס להלכה הפסוקה, הסכם ממון שאושר וקיבל תוקף של פסק דין ממזג בתוכו שתי "תכונות": הסכם ופסק דין, המשליכות גם יחד על אופן ביטולו, שכן חלים עליו גם החוזים וגם דרישות דיוניות בקשר למעמדו כפסק דין. בע"מ 1242/04 פלוני נ' פלונית- ערעור על הליך אישור הסכם ממון- הערעור התקבל ובית המשפט פסק כי:

  • התערבות בית המשפט בהליך שיפוטי של הסכם הממון היא נדירה.
  • יש להקפיד על דרישות מהותיות ופרוצדוראליות טרם אישור הסכם הממון.
  • יש להקפיד שבעתיים כאשר מדובר בהסכם חריג וחד-צדדי.
  • מתן תוקף של פסק דין לכל הוראות ההסכם לרבות החריגות בהן, יכול שיצביע על אופן שימת הלב לתוכן ההסכם.
  • עדיף לדחות אישורו של הסכם למועד מאוחר יותר, לאחר שיתבררו התנאים לאישורו, מאשר הסכם במועד מוקדם, שיכול שיהיה בו משום יצירת סכסוך עצמאי.
  • אין חובה על בית המשפט לאשר כל הסכם וליתן לו תוקף של פסק דין.

ניתן לבטל הסכם מן הטעם של חוסר תום לב בהתאם להוראות סעיפים 12 ו 39 לחוק החוזים, אשר לפיהם על אדם לנהוג בדרך מקובלת ובתום לב במו"מ לקראת כריתת הסכם ובעת כריתתו.

מדוע חשוב לקחת עורך דין בכדי לערוך את ההסכם?

כדאי להיוועץ בעורך דין בעת עריכת הסכם ממון שהוא מומחה בתחום, על מנת שניתן יהיה לשקול מה הם הנושאים והתחומים בהם יעסוק הסכם הממון ומה יהיו העקרונות עליהם הוא יתבסס. כמו כן, חשוב שהסכם הממון ינוסח בבהירות מרבית על מנת למנוע פתח לפרשנויות שונות של הצדדים להסכם. חשוב להבין היטב את הוראות ההסכם ולוודא שהינן עומדות בקנה אחד עם רצונות שני הצדדים גם יחד.

עורך דין, מגשר ונוטריון ינון ברקאי

טלפון: 03-5050890

סלולרי: 050-9977607

פקס: 072-2447310

מייל:  yinon@barkai-law.co.il

אתר אינטרנט: www.barkai-law.co.il

* כל הזכויות שמורות לעורך דין ונוטריון ינון ברקאי.

* אין באמור במאמר זה כדי להוות ייעוץ משפטי.

קידום אתרים אורגני
דילוג לתוכן