צוואות וירושות

צוואות וירושות- צוואה נוטריונית

 

עריכת צוואה - "סגולה לאריכות ימים"

צרו קשר עם משרדנו בטל'

03-5050890 

 

המציאות בה נמצאים היורשים לאחר פטירת יקירם הינה מציאות כואבת, אך לעיתים

מציאות זו כואבת יותר בעקבות מצבים של סכסוכים בין היורשים בעניין הירושה.

 

 

במקרים של סכסוכי ירושה, ההליכים המשפטיים הינם מורכבים ביותר הואיל והעד

המרכזי (הנפטר) אינו נמצא ולמעשה הצדדים מנסים כל אחד לטעון שהצדק עמו

ובסופו של דבר על בית המשפט להכריע תוך מתן חשיבות מכרעת לקיום רצון המת

על ידי ניסיון להתחקות אחר כוונתו של המוריש.

 

עשיית צוואה מבטיחה כי הירושה תחולק בהתאם לרצונו של המוריש ומקטינה משמעותית מלחמות עתידיות בין היורשים.

עשיית צוואה נוטריונית מגדילה את וודאות קיום הצוואה.

 

משרדנו מתמחה בעריכת צוואות, לרבות צוואה נוטריונית, דבר אשר מגדיל את הוודאות וחוסך אי נעימויות ומריבות בין בני המשפחה לאחר מות המוריש.

 

למידע נוסף צרו קשר עם משרדנו בטל' 03-5050890 או השאירו פנייה.

 

חוק הירושה, תשכ"ה – 1965 מסדיר את יחסי ניהול נכסיו של אדם לאחר פטירתו לרבות מי רשאי ומי פסול לרשת, צורות וסוגי צוואות, ניהול עיזבונות מקרים חריגים ועוד.

חוק הירושה, הוא החוק הראשון שהתקבל בכנסת במסגרת התכנית לחקיקה אזרחית חדשה. חוק הירושה הינו יוצא דופן באורכו, והוא משתרע על פני 161 סעיפים.

חוק הירושה מהווה תרכובת של רעיונות שנקלטו ממספר שיטות משפט, שאליהם נוספו לו כמה רעיונות חדשים וייחודיים. בין יתר שיטות המשפט שהיוו בסיס להוראות השונות שבחוק, מצוי גם המשפט העברי.

במות אדם עובר עזבונו ליורשיו. מות המוריש הוא העובדה הראשונה במעלה, שיש להוכיחה לצורך החלת חוק הירושה והוראותיו. על פי חוק הכשרות המשפטית והאופטרופוסות תשכ"ב-1962 המוות מערטל אדם מזכויותיו וחובותיו. חוק הירושה בא להסדיר משפטית מה שהיה עלול להיות חלל ריק מבחינה קניינית ברגע המוות.

 

משרדנו מתמחה בעשיית צוואות, לרבות צוואה נוטריונית , דבר אשר חוסך אי נעימויות ומריבות בין בני המשפחה לאחר מות המוריש.

 

למידע נוסף צרו קשר עם משרדנו בטל' 03-5050890 או השאירו פנייה.

 

משרד עורכי הדין ונוטריון ינון ברקאי ושות' מתמחה בדיני ירושה, עיזבונות וצוואות, לרבות צוואה נוטריונית. במשרד מנוהלים תיקים מכל הסוגים כגון עריכת צוואות, קבלת צו ירושה, קבלת צו קיום צוואה, ניהול עיזבונות וכד', כמו כן מתמחה המשרד בניהול המורכבויות תוך ניתוח הראיות ובניית התיק המשפטי וכל זאת בשיתוף מלא עם הלקוח. 

התמחויות נוספות

שאלות ותשובות

אם איבדתי את הצוואה המקורית, האם יש ביכולתי להגיש העתק?

אם איבדתי את הצוואה המקורית, האם יש ביכולתי להגיש העתק?

ככלל צוואה טעונה בהגשת מקור. אך, אם הוכח שהמקור נשמד בדרך או בנסיבות שאין בהן כדי לבטל את הצוואה, או שאי אפשר להגיש את המקור, רשאי בית המשפט להתיר הוכחת צוואה בהגשת העתק או באופן אחר (סעיף 68(ב), לחוק הירושה).

מה היא צוואה הדדית?

מה היא צוואה הדדית?

"צוואה הדדית" משמעה צוואה משותפת אשר הוראותיה מבוססות על הוראות של הצוואה המשותפת של בן-הזוג השני והן לא היו נקבעות אלמלא היו קיימות ההוראות של צוואת בן-הזוג השני.

מה זה צו ירושה?

מה זה צו ירושה?

צו ירושה הוא למעשה צו משפטי הניתן על ידי רשות משפטית כשאדם הולך לעולמו. צו הירושה ניתן כאשר אדם לא השאיר צוואה, ואז קובעים את יורשיו של מי שהלך לעולמו על פי החוק-הדין.

מה צריך לעשות כדי לקבל צו ירושה?

מה צריך לעשות כדי לקבל צו ירושה?

על מנת לקבל צו ירושה יש להגיש טופס הנקרא "בקשת צו ירושה" ללשכת הרשם לענייני ירושה באזור מגוריו של הנפטר או לבית הדין הרבני וכן תצהיר מאומת כדין.

קרוב משפחה שלי נפטר ולא השאיר צוואה, האם עדיין ניתן לרשת אותו?

קרוב משפחה שלי נפטר ולא השאיר צוואה, האם עדיין ניתן לרשת אותו?

כן. כשאין צוואה, דיני הירושה המפורטים בחוק הירושה, התשכ"ה- 1965 הם שקובעים את חלוקת הירושה בין קרובי המנוח. אם אתם בן יורשי המנוח, על מנת לקבל את חלקכם בעיזבון, כלומר ברכוש, יש צורך להוציא צו ירושה מאת הרשם לענייני ירושה. בצו קובע הרשם (על פי הוראות החוק) מי הם היורשים ומה חלקו של כל אחד מהם בעיזבון.

מי הם היורשים על פי החוק?

מי הם היורשים על פי החוק?

מי שהיה במות המוריש בן זוג, ילדי המוריש וצאצאיהם, הוריו וצאצאיהם, הורי הוריו וצאצאיהם.

הילד שלי נולד מספר ימים לאחר שבעלי נפטר, האם הוא זכאי לרשת אותו?

הילד שלי נולד מספר ימים לאחר שבעלי נפטר, האם הוא זכאי לרשת אותו?

כן. על פי סעיף 3(ב) לחוק הירושה – מי שנולד תוך 300 יום לאחר מות המוריש, דינו כדין מי שהיה בחיים במות המוריש, זולת אם הוכח שהורתו הייתה אחרי כן.

האם מי שמאומץ זכאי לרשת?

האם מי שמאומץ זכאי לרשת?

מי שאומץ כדין יורש את מאמצו כאילו היה ילדו וכן יורשים את המאמץ צאצאי המאומץ. המאמץ יורש את המאומץ כאילו היה הורו. המאומץ וצאצאיו זוכים על פי דין בעיזבונם של קרובי המאמץ כאילו היו יורשים, וקרובי המאמץ זוכים על פי דין בעיזבונו של המאומץ כאילו היו יורשים.

קידום אתרים אורגני
דילוג לתוכן