לשון הרע

לשון הרע

שמו של אדם הינו חשוב לו יותר מכספו.

פרסמו כנגדך לשון הרע? הוציאו כנגדך דיבה? פגעו בשמך הטוב?

משרד עורכי דין ונוטריון ינון ברקאי ושות' מתמחה בתביעות לשון הרע והוצאת דיבה.

לייעוץ אישי צרו קשר בטל' 03-5050890 או השאירו הודעה.

 

לא לחינם נאמר ע"י החכם באדם (שלמה המלך) טוֹב שֵׁם, מִשֶּׁמֶן טוֹב קהלת ז', פסוק א'.

המתח העומד בבסיסם של דיני לשון הרע. מן הצד האחד מצויים כבודו ושמו הטוב של מי שנפגע מן הפרסום, ומן העבר האחר ניצבים חופש הביטוי.

האיזון העדין בין האינטרסים והזכויות המוגנים בגדר החוק בא לידי ביטוי באופן שבו עוצבו כלל ההסדרים בחוק ובדרך הבנייתו (ראו, עניין אבנרי, עמ' 861). ליבו של חוק איסור לשון הרע, כפי שמלמד שמו, הוא האיסור שנקבע בו על פרסום לשון הרע. עשיית פרסום כאמור עלולה להוות עוולה אזרחית, ובנסיבות מסוימות, יעלה הדבר כדי עבירה פלילית (ראו, סעיפים 7 ו-6 לחוק, בהתאמה). 

החוק קובע כי נפגע מלשון הרע זכאי לפיצוי בסך של עד 50,000 ש"ח צמודים למדד (כ- 72,000 ש"ח) ללא הוכחת נזק וככל שתוכח כי היתה למפרסם אף כוונה לפגוע אזי יהיה ניתן לתבוע פיצוי כפול, כלומר פיצוי בסך של 100,000 ש"ח צמודים למדד (כ- 144,000 ש"ח), ללא הוכחת נזק!!! 

 

נקבעו בחוק הגנות הפוטרות את המפרסם מאחריות בגין לשון הרע. אלה יחולו על פרסומים שהם אמת ושיש בהם עניין לציבור (ראו, סעיף 14 לחוק, שעניינו הגנת אמת הפרסום) או על פרסומים שנעשו בתום לב בנסיבות המנויות בחוק (ראו, סעיף 15 לחוק שעניינו הגנת תום הלב). משמעות הדברים היא כי המחוקק הגדיר מראש מצבים מסויימים שבהם יהא זה מוצדק להעדיף את חופש הביטוי וזכויות ואינטרסים ציבוריים חשובים נוספים על פני השם הטוב וכבוד האדם (ראו, פיסקה 88 לחוות דעתו של המשנה לנשיאה א' ריבלין בפסק הדין בערעורים; שנהר, בעמ' 34 וההפניות שם). כפי שהובהר בפסיקה, "במקרים אלה ההנחה היא כי הפרסום הפוגע מגשים ערך או אינטרס אחר בעל חשיבות, באופן שהפגיעה בשם הטוב נתפשת כ'מחיר נסבל' למען הגשמתו של אותו ערך או אינטרס" (ע"א 10281/03 קורן נ' ארגוב, [פורסם בנבו] פיסקה 10 (2006) (להלן – עניין קורן)). בסופו של התהליך, לאחר שנקבע כי המפרסם אכן אחראי בגין לשון הרע, יידונו הסעדים הרלוונטיים.

 

נפגעתם מלשון הרע או שנתבעתם בגין לשון הרע, צרו קשר עם משרדנו ונסייע לכם בהמשך ההליך.

משרד עורכי הדין מגשר ונוטריון ינון ברקאי ושות' מייצג לקוחות הן מהמגזר הפרטי והן מהמגזר העסקי בתיקי לשון הרע מגוונים תוך מתן מענה לפרטיות הלקוח וניהול ההליך המשפטי בדרך היעילה ביותר.  

לייעוץ אישי צרו קשר בטל' 03-5050890 או השאירו הודעה.

התמחויות נוספות

שאלות ותשובות

מהי עבירת לשון הרע בהתאם לחוק?

מהי עבירת לשון הרע בהתאם לחוק?

סעיף 1 לחוק לשון הרע מגדיר מהי לשון הרע: "לשון הרע היא דבר שפרסומו עלול- (1) להשפיל אדם בעיני הבריות או לעשותו מטרה לשנאה לבוז או ללעג מצדם; (2) לבזות אדם בשל מעשים, התנהגות או תכונות המיוחסים לו; (3) לפגוע באדם במשרתו, אם משרה ציבורית ואם משרה אחרת, בעסקו, במשלח ידו או במקצועו".

האם יש דבר כזה לשון הרע על אדם שנפטר?

האם יש דבר כזה לשון הרע על אדם שנפטר?

לשון הרע על אדם שפורסמה אחרי מותו, דינה כדין לשון הרע על אדם חי, אלא שאין בה עילה לתובענה אזרחית או לקובלנה, ולא יוגש כתב אישום בשל עבירה אלא אם ביקש זאת בן זוגו של המת או אחד מילדיו, נכדיו, הוריו, אחיו או אחיותיו.

האם אפשר להיכנס לכלא בעקבות לשון הרע?

האם אפשר להיכנס לכלא בעקבות לשון הרע?

אפשר, סעיף 6 לחוק לשון הרע קובע כי "המפרסם לשון הרע, בכוונה לפגוע, לשני בני-אדם או יותר זולת הנפגע, דינו-מאסר שנה אחת".

מה הסכום המרבי שאפשר לתבוע בתביעה ללשון הרע?

מה הסכום המרבי שאפשר לתבוע בתביעה ללשון הרע?

ניתן לתבוע כל סכום אם ניתן להוכיח את הנזק אך סעיף 7א(ב) לחוק איסור לשון הרע מעניק לבית המשפט סמכות לקבוע פיצויים לתובע בגין לשון הרע אף אם התובע לא הוכיח כי נגרם לו כל נזק בגין לשון הרע. בית המשפט מוסמך לפסוק סכום שלא יעלה על 50,000 ₪, כאשר מדובר על לשון הרע בכוונה לפגוע, יכול בית המשפט לפסוק סכום שלא יעלה על 100,000 ₪. סכומים אלו יהיו צמודים למדד.

האם זה נכון שטענת אמת בפרסום משמשת להגנה בתביעת לשון הרע?

האם זה נכון שטענת אמת בפרסום משמשת להגנה בתביעת לשון הרע?

נכון. לפי סעיף 14 לחוק לשון הרע, במשפט פלילי או אזרחי בשל לשון הרע תהא זאת הגנה טובה שהדבר שפורסם היה אמת והיה בפרסום עניין ציבורי.

את מי תובעים בפרסום לשון הרע בכתבה שפורסמה בעיתון?

את מי תובעים בפרסום לשון הרע בכתבה שפורסמה בעיתון?

תובעים את האדם שהביא את דברי לשון הרע לאמצעי התקשורת, את העיתון ואת עורך העיתון. לא רק זאת אלא שלפי סעיף 12 ישנה גם אחריות למדפיס ומפיץ אם ידעו על דבר פרסום לשון הרע.

קידום אתרים אורגני
דילוג לתוכן