מאמר

כתב תביעה שכנגד

מאת: עורך דין ינון ברקאי

 

במקרה ואדם מסוים תובע אתכם ולטענתכם אתם הם אלו שבכלל צריכים לתבוע אותו יש באפשרותכם להגיש כתב תביעה שכנגד יחד עם כתב ההגנה. במקרה כזה, אתם הופכים להיות "התובע שכנגד" והצד הנתבע, "הנתבע שכנגד". בתביעה שכנגד, ניתן לכלול כל זכות או תביעה נגד התובע בתביעה העיקרית. כמו כן רשאי הנתבע להעלות גם טענת קיזוז (טענת קיזוז היא טענת הגנה. הנתבע רשאי לקזז כל זכות ותביעה שלו נגד התובענה במסגרת כתב הגנתו).

בפסיקה נקבע כי, התנאי להגשת התביעה שכנגד הוא זהות בעלי הדין בתביעה העיקרית ובתביעה שכנגד. אין צורך שהתביעה העיקרית והתביעה שכנגד תהיינה באותו נושא. במסגרת התביעה שכנגד רשאי התובע שכנגד לתבוע אנשים נוספים לצד התובע העיקרי והם ייחשבו נתבעים לכל דבר ועניין. הכללים הפרוצדוראליים אשר חלים על כתב תביעה שכנגד הם תקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד – 1984, אשר חלות גם על כתב התביעה המקורי.

כתב תביעה שכנגד- יוגש על ידי הנתבע בהליך העיקרי ככתב טענות נפרד, בנוסף על כתב ההגנה. מכאן שהתביעה שכנגד תוגש תוך הזמן המוקצה להגשת כתב ההגנה דהיינו, תוך 30 יום מיום המצאת כתב התביעה. על כתב התביעה שכנגד חלות ההוראות החלות על כל כתב תביעה.

כתב הגנה שכנגד- על כתב ההגנה שכנגד יחולו ההוראות החלות על כל כתב הגנה. כתב ההגנה שכנגד יוגש תוך 30 יום מיום שהומצא לו כתב התביעה שכנגד. נתבע שכנגד שלא הגיש כתב הגנה שכנגד, דינו כדין נתבע שלא הגיש כתב הגנה. כפועל יוצא, רשאי בית המשפט לתת פסק דין שלא בפניו על יסוד כתב התביעה שכנגד בלבד.

כתב תשובה שכנגד- על כתב תשובה שכנגד יחולו הוראות שחלות על כל כתב תשובה. התובע שכנגד, רשאי להגישו תוך 15 יום מיום שהומצא לו כתב ההגנה שכנגד. אם התובע לא הגיש כתב תשובה שכנגד, יראו העובדות המצוינות בכתב ההגנה שכנגד כמוכחשות על ידו.

משיקולי יעילות, כאשר מוגשת תביעה שכנגד, הדיון בשתי התביעות יתנהל יחד ובית המשפט ייתן פסק דין סופי הן על התביעה העיקרית והן על התביעה שכנגד.

על אף האמור לעיל, בית המשפט  או הרשם (ביוזמתו או לבקשת אחד מבעלי הדין) רשאי להורות על הפרדת הדיון וזאת, אם ראה שאין זה מן הראוי לפסוק בתביעה שכנגד במאוחד עם התביעה העיקרית. אחד הנימוקים האפשריים לבקשה להפרדת הדיון הוא, כאשר דיון מאוחד יגרום להתמשכות ההליך ולעיכוב יתר על המידה בבירור בתביעה העיקרית. 

תביעה שכנגד, הוא הליך משפטי לכל דבר ועניין, המתנהל על פי הכללים הנהוגים בתחום סדר הדין האזרחי  ועל כן אין מנוס מפניה לעורך דין מוסמך אשר ילווה אתכם בתהליך.

משרדו של עוה"ד ינון ברקאי עוסק בתחום שנים רבות ובאפשרותו לצוות לכם עורך דין מנוסה אשר ילווה אתכם בתהליך ויהפוך אותו לפשוט ומובן. 

(תקנות רלוונטיות בתקסד"א 53, 55, 56 ו-62)

 

עורך דין ינון ברקאי

טלפון: 03-5050890 

סלולרי: 050-9977607

פקס: 072-2447310

מייל:  yinon@barkai-law.co.il   

אתר אינטרנט: www.barkai-law.co.il

 

* כל הזכויות שמורות לעורך דין ינון ברקאי.

* אין באמור במאמר זה כדי להוות ייעוץ משפטי.

קידום אתרים אורגני
דילוג לתוכן