מאמר

רטיבות ועובש בדירה שכורה – זכויות השוכר

מה ניתן לעשות במקרה של רטיבות ועובש בדירה שכורה?

רטיבות ועובש בדירה שכורה הם בעיה נפוצה בישראל. בעיות אלו עלולות לגרום לנזקים בריאותיים, לפגוע בנכס ולגרום אי נוחות רבה לשוכרים.

במאמר זה נרחיב על הזכויות של שוכרים במקרה של רטיבות ועובש בדירה.

דירה ראויה למגורים

על פי התוספת הראשונה לחוק השכירות והשאילה, דירה אינה ראויה למגורים אם מתקיים בה אחד מן התנאים המנויים בחוק. התנאי השישי קובע כי- יש בה סיכון בלתי סביר לבטיחות השוכר או לבריאותו.

רטיבות ועובש עשויים להוות סכנה בריאותית כמו זיהום בדרכי הנשימה, שיעול וכאב גרון. לכן, ככל ומדובר בדירה עם עובש היא אינה ראויה למגורים.

חובת תיקון המושכר

סעיף 7 לחוק השכירות והשאילה קובע – א)-המשכיר חייב, תוך זמן סביר לאחר שקיבל דרישה לכך מאת השוכר, לתקן במושכר, או בנכס שלו המשמש את המושכר, כל דבר הגורם הפרעה של ממש לשימוש הרגיל במושכר או לשימוש בו על פי המוסכם בינו ובין השוכר (להלן – פגם), בין שהפגם היה בזמן מסירת המושכר לשוכר ובין שהתהווה לאחר מכן.

אנו למדים מסעיף זה כי על המשכיר מוטלת חובה לתקן כל דבר השולל או מגביל את השימוש במושכר תוך זמן סביר. בסעיף 25ח(ב) נקבע כי זמן סביר לתיקון הינו עד 30 יום ואם מדובר בפגם שתיקונו דחוף עד 3 ימים.

משתמע מכך שאם השוכרים התריעו על בעיה במושכר, חייב המשכיר לתקן זאת עד 30 יום ואם הפגם הוא דחוף עד 3 ימים. כאשר המשכיר מתעלם מחובתו קמה לשוכר אפשרות לבטל את החוזה.

הפרה יסודית

הפרה יסודית הינה לפי סעיף 6 לחוק החוזים תרופות: לעניין סימן זה, "הפרה יסודית" – הפרה שניתן להניח לגביה שאדם סביר לא היה מתקשר באותו חוזה אילו ראה מראש את ההפרה ותוצאותיה.

סעיף 7(א) לחוק החוזים תרופות- הנפגע זכאי לבטל את החוזה אם הפרת החוזה הייתה יסודית.

כאשר מדובר ברטיבות ועובש בדירה אנו יוצאים מתוך נקודת הנחה כי כל אדם סביר לא היה מתקשר בחוזה כזה, לכן ניתן לבטל את החוזה בצורה חד צדדית.

חובת תום הלב

סעיף 39 לחוק החוזים (חלק כללי), התשלג-1973- "בקיום של חיוב הנובע מחוזה יש לנהוג בדרך מקובלת ובתום לב; והוא הדין לגבי השימוש בזכות הנובעת מחוזה".

גם בסעיפים 7, ו-8 לחוק השכירות והשאילה קובעים כי צריך להתנהל בתום לב.

כאשר המשכיר לא תיקן את הרטיבות והעובש בדירה תוך זמן סביר, הוא הפר את חובת תום הלב. במקרה כזה, השוכר יכול לתבוע פיצויים מהמשכיר בגין הנזקים שנגרמו לו.

סיכום

אם אתם שוכרים דירה שיש בה רטיבות ועובש, חשוב לנהוג לפי הצעדים הבאים:

  1. דווחו על הבעיה למשכיר באופן מיידי. רצוי לעשות זאת בכתב, כדי שישאר לכם תיעוד של הפניה.
  2. דרשו מהמשכיר לתקן את הבעיה תוך זמן סביר. אם המשכיר לא מסכים לתקן את הבעיה, תוכלו להגיש תביעה לבית המשפט.
  3. אם הבעיה חמורה ואינה מאפשרת לכם להתגורר בדירה, תוכלו לבטל את החוזה.

בנוסף, תוכלו לנקוט בצעדים הבאים כדי להגן על עצמכם:

  • צלמו את הבעיה. כך תוכלו להוכיח את קיומה של הבעיה במקרה של תביעה.
  • שכרו איש מקצוע שיבדוק את הבעיה. איש מקצוע יוכל לתת לכם הערכה של היקף הבעיה והעלות של התיקון.
  • שמרו על תיעוד של כל התקשורת שלכם עם המשכיר. כך תוכלו להוכיח שפניתם אליו בנושא הבעיה.

חשוב לציין כי הזכויות שלכם עשויות להשתנות בהתאם לחוזה השכירות שנחתם ביניכם לבין המשכיר.

לכן, חשוב לקרוא את החוזה בעיון ולהתייעץ עם עורך דין לפני שאתם פועלים.

עורך דין ונוטריון ינון ברקאי

טלפון: 03-5050890 

סלולרי: 050-9977607

פקס: 072-2447310

אתר: https://www.barkai-law.co.il/

מייל:  yinon@barkai-law.co.il

  • אין באמור במאמר זה כדי להוות ייעוץ משפטי.
קידום אתרים אורגני
דילוג לתוכן