מאמר

תביעה לפינוי מושכר

מאת: עורך דין ינון ברקאי

 

השכרתם את הדירה שלכם לדייר שלא משלם לכם את השכירות, גורם נזקים לבית או לא מפנה את הבית בזמן?! יש לכם דרך חוקית לפנות אותו מהדירה בהליך חדש וקצר יחסית.

לפניכם כל מה שעליכם לדעת.

פרק טז'4 לתקנות סדר הדין האזרחי עוסק בדיוק במקרה זה. ההליך המשפטי הוא, תביעה לפינוי מושכר. מדובר במסלול מזורז אשר בא ליתן פתרון לתופעה הרווחת של הפרת חוזי שכירות. בתביעה לפינוי מושכר ניתן לקבל פסק דין תוך 60 יום מיום הגשת התביעה.

תביעה לפינוי מושכר מוגשת במסגרת הליך הקרוי סדר דין מקוצר, אולם כתב התביעה מוכתר במילים "תביעה לפינוי מושכר" (סעיף 215ח לתקסד"א). יש לשים לב כי משכיר אשר עושה שימוש בהליך זה לצורך פינויי של השוכר מהמושכר, לא רשאי לתבוע סעדים נוספים בגין הפרות אחרות במושכר (סעיף 215ז, לתקסד"א) כגון דמי שכירות ו/או נזקים.

שלב ראשון – הגשת התביעה בבית המשפט

התובע מגיש תביעה לפינוי מושכר. על התביעה  לכלול: תצהיר עדות ראשית מטעמו ומטעם עדים אשר ברצונו להביאם להעיד בפני בית המשפט; אסמכתאות משפטיות- אם יש; חוות דעת מומחה- אם יש; וכל פרט הדרוש והרלוונטי שברצון התובע להסתמך עליו (סעיף 215ט(א), לתקסד"א).

מרגע שהומצא לנתבע (לדייר) כתב התביעה, יש לו 30 יום להגיש כתב הגנה ולצרף מטעמו את כל המסמכים הרלוונטיים כולל תצהירים (סעיף 215ט(ב)). נתבע בתביעה לפינוי מושכר לא יהא רשאי להגיש תביעה שכנגד או הודעה לצד שלישי (סעיף 215יג', לתקסד"א). בעצם המדובר בהליך שדומה להליך סדר הדין המהיר שתכליתו להביא לידי כך שכל חומר הראיות והעדויות יהיה פרוש בפני בית המשפט כבר בדיון הראשון על מנת לאפשר לבית המשפט הכרעה מהירה בתיק.

בית המשפט יקבע מועד דיון שלא יהיה מאוחר מ-30 יום מהמועד האחרון להגשת כתב ההגנה האחרון בתיק על ידי הנתבע  (הדייר), (סעיף 215יא', לתקסד"א). על בית המשפט לסיים את הדיון בתוך יום אחד במידת האפשר ואם אין ביכולתו לעשות כן יקבע ימי דיון נוספים שיהיו רצופים. כמו כן, כחלק מהגשמת מטרת ההליך המזורז על בית המשפט ליתן פסק דין בתום הדיון בתובענה ולכל המאוחר תוך 14 ימים.

שלב שני- ביצוע פסק דין בהוצאה לפועל

אם הנתבע, (הדייר) ממשיך בסרבנותו ולא מכבד את פסק הדין, במקרה כזה עומדת למשכיר הזכות לפנות להוצאה לפועל לאכיפת פסק הדין.

עם פתיחת התיק ימסור המשכיר לדייר הודעת אזהרה בצירוף הודעת פינוי שתפרט, בין היתר, את תאריך הפינוי, שיכול להתבצע לאחר שלושים וחמישה יום מקבלת האזהרה לידיו.

לאחר המצאת האזהרה, על הזוכה להגיש לרשם ההוצאה לפועל בקשה לפינוי שתנקוב תאריך פינוי באחד מ-14 הימים שלאחר תום תקופת האזהרה.

במידה שחלף הזמן הקצוב, והדייר עדיין בביתו של המשכיר, המשכיר יכול לפעול להוצאתו הפיזית מהמושכר. ביצוע הפינוי ביום שנקבע, נעשה באמצעות עורך הדין בסיוע קבלני הוצאה לפועל, בליווי מובילים ובמקרה הצורך בסיוע משטרתי.

 

עורך דין ינון ברקאי

טלפון: 03-5050890 

סלולרי: 050-9977607

פקס: 072-2447310

מייל:  yinon@barkai-law.co.il   

אתר אינטרנט: www.barkai-law.co.il

 

* כל הזכויות שמורות לעורך דין ינון ברקאי.

* אין באמור במאמר זה כדי להוות ייעוץ משפטי.

קידום אתרים אורגני קידום אתרים אורגני