מאמר

תביעה בסדר דין מקוצר

מאת: עורך דין ינון ברקאי

 

תביעה בסדר דין מקוצר, היא תביעה שונה מסדר דין רגיל. ניתן לומר כי בתביעה זו ידו של התובע על העליונה. מדובר בהליך קצר המאפשר לתבוע בהתקיים תנאים מסוימים, להגיש תובענה המווה מעין בקשת למתן פסק דין. בהליך זה, הנתבע אינו זכאי להגיש כתב הגנה ואם בכל זאת מעוניין הנתבע להתגונן עליו להגיש בקשת רשות התגונן.

בהתאם לתקנה 202 לתקנות סדר הדין האזרחי התשמ"ד 1974, ישנם שלושה סוגי תביעות להגשת תביעה בסדר דין מקוצר:

הסוג הראשון – תביעות על סכום קצוב (סכום קצוב – הכוונה היא לסכום שניתן להגיע אליו באמצעות חישוב אריתמטי פשוט), בריבית או בלי ריבית ושהן עומדות באחד מן התנאים הבאים: א. התביעה מכוח חוזה או התחייבות מפורשים או מכללא, ונתמכת בראייה בכתב.

ב. התביעה היא מכוח חיוב לתשלום סכום כסף קצוב שעילתו בהוראת חיקוק.

הסוג השני – התביעה היא של רשות מקומית לתשלום סכום כסף קצוב המגיע לה על פי כל דין כארנונה, כהיטל, כאגרה או כדמי השתתפות.

הסוג השלישי – תביעה לסילוק יד ממקרקעין, או לפינוי מושכר (שאין חוק הגנת הדייר חל עליו) וכן היא נתמכת בראיה בכתב (למשל חוזה).

באם הנתבע מעוניין להתגונן, עליו להגיש בקשת רשות להתגונן הנתמכת בתצהיר. המועד להגשת בקשת רשות להתגונן הינו תוך 30 ימים מיום קבלת התביעה. בנוסף, באפשרות הנתבע להגיש בקשה לגילוי מסמכים. בניגוד להליך התביעה הרגיל, אין רשאי התובע להגיש כתב תשובה לבקשת הרשות להתגונן, הדבר היחיד שביכולתו לעשות זה לבקש לחקור את הנתבע על תצהירו.

כמו כן, ככל שלטענת הנתבע התובע אינו עומד בתנאים לעיל של סדר דין מקוצר, באפשרות הנתבע להגיש בקשה למחיקת כותרת שמטרתה בעצם היא להפוך את התביעה מסדר דין מקוצר לתביעה רגילה. בפסיקה נקבע כי על הנתבע להגיש בקשה זו יחד עם בקשת רשות להתגונן מטעמי יעילות דיונית.   

 

עורך דין ינון ברקאי

טלפון: 03-5050890 

סלולרי: 050-9977607

פקס: 072-2447310

מייל:  yinon@barkai-law.co.il   

אתר אינטרנט: www.barkai-law.co.il

 

* כל הזכויות שמורות לעורך דין ינון ברקאי.

* אין באמור במאמר זה כדי להוות ייעוץ משפטי.

קידום אתרים אורגני קידום אתרים אורגני