מאמר

תביעה בסדר דין מהיר

מאת: עורך דין ינון ברקאי

 

תביעה בסדר דין מהיר מטרתה לזרז את מתן פסק הדין. מאפייני ההליך נועדו להביא לפתרון מהיר של המחלוקת. מי שמוסמך באופן טבעי לדון בתביעה הוא בית משפט השלום (סכומים עד 2.5 מיליון נתבעים בבית משפט השלום). את התביעה ניתן להגיש עד לסכום של 75,000 ₪. תביעה בסדר דין מהיר לעולם לא תהיה תובענה ייצוגית או תובענה על פי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים אשר להם קיימת פרוצדורה נפרדת. תובענה שנידונה בסדר דין מקוצר, היה וניתנה בה רשות להגן, תידון כתביעה בסדר דין מהיר כל עוד סכום התביעה אינו עולה על 75,000 ₪ וכן ניתן אף בתביעה רגילה בהסכמת הצדדים (ככל שמתאימה לכך) לידון בתביעה בסדר דין מהיר.

לכתב טענות בסדר דין מהיר, יש לצרף את כל המסמכים הרלוונטיים בניהם תצהיר, רשימת מסמכים הנוגעים לעניין, אשר מצויים ברשותו או בשליטתו, חוות דעת מומחה (אם יש) ואסמכתאות משפטיות. כתב תביעה בתובענה בסדר דין מהיר יומצא לנתבע יחד עם הזמנה לדין.  כתב ההגנה יוגש בתוך 45 ימים ממועד המצאת כתב התביעה. התובע, רשאי להגיש כתב תשובה תוך 15 ימים מיום המצאת כתב ההגנה.

תביעה שכנגד בסדר דין מהיר, ניתן להגיש בהתקיים התנאים הבאים: התביעה שכנגד אינה כוללת בעלי דין חדשים (בניגוד להליך רגיל בו כן ניתן לצרף נתבעים חדשים), סכומה אינו עולה על 75,000 ₪ ונושא התביעה שכנגד ונושא התביעה העיקרית הוא אחד או שהתביעות נובעות מאותן הנסיבות.

בתביעה בסדר דין מהיר, בית המשפט רשאי לקיים ישיבה מקדמית אחת תוך 30 יום מיום הגשת כתב ההגנה האחרון. במידת האפשר, השופט שדן בישיבה המקדמית לא יהיה גם זה שדן בתובענה. בישיבה מקדמית יכול לדון גם רשם. בישיבה המקדמית, רשאי בית המשפט לבחון את התאמת התובענה לסדר דין מהיר.

בניגוד לסדר דין רגיל בו מגיש התובע תצהיר עדות ראשית תחילה ולאחר מכן הנתבע, בתובענה בסדר דין מהיר יגישו שני הצדדים יחד תצהירי עדות ראשית תוך 45 יום מיום הגשת כתב ההגנה האחרון. לתצהירי העדות יצורפו המסמכים עליהם מסתמכים העדים בתצהירם. בית המשפט יקבע מועד לדיון בתובענה שלא יהיה מאוחר מ-6 חודשים ממועד הגשת כתב ההגנה האחרון. הדיון בתובענה בסדר דין מהיר יסתיים בתוך יום אחד. סיכום הטענות של הצדדים יהיה באותו הדיון בעל פה לאחר סיום הבאת הראיות. פסק הדין יינתן לכל המאוחר תוך 14 ימים ותוך נימוק תמציתי בדבר פסיקתו.   

 

עורך דין ינון ברקאי

טלפון: 03-5050890 

סלולרי: 050-9977607

פקס: 072-2447310

מייל:  yinon@barkai-law.co.il   

אתר אינטרנט: www.barkai-law.co.il

 

* כל הזכויות שמורות לעורך דין ינון ברקאי.

* אין באמור במאמר זה כדי להוות ייעוץ משפטי.

קידום אתרים אורגני קידום אתרים אורגני