מאמר

האם דירת נופש נחשבת לדירת מגורים וההשלכות המיסוייות

מאת: עורך דין ינון ברקאי

 

האם דירת נופש נחשבת לדירת מגורים וההשלכות המיסוייות

בשנים האחרונות רווחת התופעה של שימוש בדירות המוגדרות כדירות נופש למגורים. תופעה זו מצוייה לרוב בפרוייקטים על שפת הים ובאזורי תיירות.

מהי דירת נופש?

דירות באזורים תיירותיים המיועדות לשמש את הציבור הרחב למטרות תיירות, נופש, מלונאות וקייט אשר בהתאם לחוק עליהן לעמוד רוב ימות השנה במצטבר לטובת הציבור.  

לשאלה האם הדירה תוגדר כדירת מגורים השלכות מרחיקות לכת לעניין היבטיי המיסוי של הדירה, שכן בחוק קיימים פטורים הן במס הרכישה והן במס השבח על דירות אך האם הפטורים יחולו גם על דירות נופש?

שאלה נוספת שיש לתת עליה את הדעת היא, האם דירת נופש אשר משמשת בפועל למגורים "תזכה ליהנות" מההטבות אשר ניתנות לדירות מגורים?

דירת נופש אינה דירת מגורים

בעניין זה ביום 07.12.06 ניתן פסק דין על ידי בית המשפט העליון בעע"מ 2273/03 בעניין המרינה בהרצליה בו נקבע, כי דירות שהוגדרו כדירות נופש לא יוכלו להיקרא דירות מגורים אף אם בפועל הדירות שימשו למגורים בלבד.

כמו כן, קובע פסק הדין, כי ככל שהשימוש שנעשה בדירות הינו בניגוד להיתרים שניתנו להם הרי שקיים אינטרס ציבורי של הגנה על שלטון החוק מחייב גם את הרשויות שלא להתעלם מהשימוש הבלתי חוקי ובוודאי שלא יינתנו הטבות כתוצאה מהשימוש הבלתי חוקי.

האם יינתנו הטבות במיסוי לדירת הנופש כמו לדירת המגורים?

בעמ"ש 22/89 מנדל נ' מנהל מס שבח מקרקעין נדונה השאלה האם בעלים של דירת נופש אשר משתמש בה חודשיים בשנה למגורים יוכל ליהנות מהטבות המיסוייות של דירות מגורים ונקבע, כי לא ניתן לומר כי שימוש בדירה למגורים תקופה קצרה בלבד יזכה בהטבות המיסוייות של דירות מגורים.

לכן, בעת רכישה ו/או מכירה של דירת נופש לא ניתן להצהיר עליה כדירת מגורים.

בהתאם לכך, המחזיק דירת נופש יוכל ליהנות מרכישה ומכירה של דירת מגורים אחרת בפטורים המוענקים למחזיק דירה יחידה, שכן דירת הנופש אינה נספרת במניין הדירות אשר אותן הוא מחזיק.

בהתאם לחוק והפסיקה, קיימים מצבים חריגים, בהם למרות האמור לעיל, ניתן ליהנות מפטורים גם עבור דירות נופש. לכן, יש להיוועץ בעורך דין המתמחה בתחום המקרקעין טרם חתימת חוזה.

 

עורך דין ינון ברקאי

טלפון: 03-5050890 

סלולרי: 050-9977607

פקס: 072-2447310

מייל:  yinon@barkai-law.co.il   

אתר אינטרנט: www.barkai-law.co.il

 

* כל הזכויות שמורות לעורך דין ינון ברקאי.

* אין באמור במאמר זה כדי להוות ייעוץ משפטי.

קידום אתרים אורגני קידום אתרים אורגני