מאמר

המצאת אזהרה בהליכי הוצאה לפועל

מאת: עורך דין ינון ברקאי

 

משהוגשה בקשה לביצוע, על מנהל לשכת ההוצאה לפועל להמציא לחייב אזהרה שעליו למלא אחר פסק הדין, או לשלם את החוב על פי השיעורים שנקבעו בהוראת תשלום לפי סעיף 69(א) או בצו לפי סעיף 69(ב) לחוק ההוצאה לפועל, או להגיש בקשה לצו תשלומים לפי סעיף 7א לחוק ההוצאה לפועל והכל בתקופה של 20 ימים מיום המצאת האזהרה לחייב.

לאזהרה יצורפו עותק מפסק הדין והעתק הוראת תשלום. האזהרה תכלול הודעה בשפה פשוטה וברורה כי אם אין ביכולתו לעמוד בתשלום החוב הפסוק במלואו או בתשלומים ש/נקבעו לו עליו להתייצב לחקירת יכולת בלשכת ההוצאה לפועל בתוך 21 ימים מיום המצאת האזהרה או בתוך מועד אחר שנקבע על ידי הרשם.

למעשה, קיימים שני סוגי המצאות בהוצאה לפועל, "המצאה חלקית" ו"המצאה מלאה" אשר בכל אחד מסוגי ההמצאות ניתן לבצע פעולות שונות.

"המצאה חלקית" – במקרים בהם החייב אינו בבית והאזהרה מודבקת על דלתו (חובה לאחר שלושה ביקורים במקום בשעות וימים שונים), ייחשב כהמצאה חלקית. בהתקיים מסירת אזהרה ב"מצאה חלקית", ניתן לבצע רק חלק קטן מפעולות לגביית החוב בהוצאה לפועל פעולות כמו עיקולי צד ג' ועיקול רכב, לכן לזוכה כדאי לשאוף תמיד להמצאה ב"מסירה מלאה". 

המצאת אזהרה ב"המצאה מלאה" – היא המצאה מחמירה ביותר שנועדה לוודא שהחייב מודע להליכים המתנהלים נגדו בהוצאה לפועל. עם זאת, אם התייצב החייב לפני רשם ההוצאה לפועל או שהגיש בקשה בתיק ההוצאה לפועל שנפתח נגדו, אזי אין צורך בהתקיימות הדרישה ל"המצאה מלאה", שכן במקרה כזה ברור כי החייב מודע להליכים המתנהלים נגדו.  

מסעיף 7(ד) אנו למדים כי אם סירב החייב או מי שניתן להמציא לו את האזהרה בהמצאה מלאה, לקבל את האזהרה או לחתום על אישור המסירה, יראו את החייב כמי שהומצאה לו האזהרה בהמצאה מלאה. הערת פקיד הדואר או המוסר בדבר הסירוב תהווה ראיה לאמיתותה.

 

עורך דין ינון ברקאי

טלפון: 03-5050890 

סלולרי: 050-9977607

פקס: 072-2447310

מייל:  yinon@barkai-law.co.il   

אתר אינטרנט: www.barkai-law.co.il

 

* כל הזכויות שמורות לעורך דין ינון ברקאי.

* אין באמור במאמר זה כדי להוות ייעוץ משפטי.

קידום אתרים אורגני קידום אתרים אורגני